10/02/2011

Jak efektywnie wydatkować ZFRON ?

Zastanawiasz się czy dobrze wydatkujesz środki zgromadzone na ZFRON ?
Chcesz się dowiedzieć jak najefektywniej wykorzystać środki zgromadzone na ZFRON ?
Nie jesteś pewien czy dobrze prowadzisz dokumentację ZFRON ?

Szkolimy, doradzamy, wspieramy pracodawców i osoby niepełnosprawne w całej Polsce. Jako specjaliści ds. rehabilitacji zawodowej współpracujemy z firmami w tworzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych. Jako doradcy zawodowi pomagamy tworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, wspieramy w poszukiwaniu zatrudnienia, uczestniczymy w pracach komisji rehabilitacyjnych. Jako psycholodzy rehabilitacyjni wspieramy pracowników i pracodawców w tworzeniu kultury firmy sprzyjającej rozwojowi pracowników, pomagamy funkcjonować z niepełnosprawnością i żyć obok niej. Jako trenerzy szkolimy z psychologicznych umiejętności miękkich i pomagamy w indywidualnym rozwoju

Programy IPR

Indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w Zakładach Pracy Chronionej w zależności od zmieniających się warunków pracy oraz potrzeb osób niepełnosprawnych

Doradztwo

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązania dla Twojej Firmy

W dobie ciągłych zmian przepisów i rozporządzeń wiemy jak niezmiernie ważna jest pewność, że podejmowane działania są zgodne z najnowszymi wytycznymi

Szkolenia

Szkolenia z umiejętności interpersonalnych i kompetencji

Rozwijanie potencjału pracowników, budowanie kreatywnego zespołu, zaangażowanego w działalność firmy dzięki szkoleniom również finansowanym ze środków ZFRON

Szkolenia integracyjne

Wyjazdy, które wzmacniają zespoły

Now jakość szkoleń, która w połączeniu z zabawami i grami outdoorowymi pomoże Państwu zbudować zespoły pracownicze i dobre relacje z klientami

MBTI ®

Kwestionariusz samooceny oparty o teorie typów psychologicznych

Uznane w świecie i popularne narzędzie psychometryczne, pomagające wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy osobowościami oraz czerpać korzyści z tych różnic

0 501 203 677