Nowe spojrzenie na Wasze potrzeby.

Szkolimy, doradzamy, wspieramy pracodawców i osoby niepełnosprawne w całej Polsce.

Jako specjaliści ds. rehabilitacji zawodowej współpracujemy z firmami w tworzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych. Jako doradcy zawodowi pomagamy tworzyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, wspieramy w poszukiwaniu zatrudnienia, uczestniczymy w pracach komisji rehabilitacyjnych. Jako psycholodzy rehabilitacyjni wspieramy pracowników i pracodawców w tworzeniu kultury firmy sprzyjającej rozwojowi pracowników, pomagamy funkcjonować z niepełnosprawnością i żyć obok niej. Jako trenerzy szkolimy z psychologicznych umiejętności miękkich i pomagamy w indywidualnym rozwoju.


Jako specjaliści

Współpracujemy z firmami w tworzeniu rozwiązań dopasowanych do specyfiki waszej branży. Tworzymy systemy wsparcia powypadkowego otwierając punkty wsparcia w całym kraju. Prowadzimy badania dotyczące stresu w pracy oraz jego wpływu na wydajność.

Jako trenerzy

Szkolimy z psychologicznych umiejętności miękkich i pomagamy w indywidualnym rozwoju waszych pracowników. Jako trenerzy wiemy, że podstawą działania organizacji są kompetentni i zaangażowani pracownicy. Nasze projekty choć czerpią z doświadczenia jednak skierowane są na innowacyjne rozwiązania.

Jako doradcy rehabilitacyjni

Tworzymy środowiska pracy odpowiednie i przyjazne osobom niepełnosprawnym, które dzięki wykorzystaniu środków unijnych i PFRON zwiększają potencjał pracowników i ich satysfakcję z pracy. Nasz wieloletni dorobek sprawia, że w naszych rozwiązaniach nie ma przypadku, a  jest jedynie rzetelna wiedza i doświadczenie.