O Firmie

Firma Ipron Consulting została założona na początku 2008 roku jako firma doradcza na skutek wzrastającego zapotrzebowania Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) na profesjonalnie stworzone Indywidualne Programy Rehabilitacyjne od samego początku będąc liderem tego typu usług i pozostając do tej pory najbardziej rozpoznawalną marką na rynku zakładów pracy chronionej.

W raz z dynamicznym rozwojem firma rozpoczęła rozszerzanie zakresu usług, które były bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby jej klientów. Dzięki ciągłej analizie potrzeb powstał dział szkoleń i rozwoju osobistego. Początkowo był on skierowany do pracowników niepełnosprawnych jak i ich przełożonych. Miał na celu wspomagać działania zapisane w IPR i funkcjonowaniu firmy oraz jej środowiska sprzyjającego rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Z czasem rozszerzyliśmy ofertę naszych szkoleń kierując ich do wszystkich podmiotów gospodarczych.

Od 2010 roku na skutek poszerzania oferty skierowanej do naszych klientów Ipron Consulting podpisał umowę partnerską z firmą HeartMath – liderem badań i szkoleń dotyczącym stresu na świecie (www.heartmath.com). Od tego czasu aktywnie wspieramy i prowadzimy działania HeartMath w Polsce szkoląc tysiące ludzi.

IPRON Consulting, to przede wszystkim dynamicznie rozwijająca się organizacja odpowiadająca kompleksowo na potrzeby firm od strony doradczej jak i szkoleniowej. Od 2013 roku ciągle poszerzamy naszą ofertę tworząc autorski projekt PWP skierowany do pracowników mający ciągły kontakt z wypadkami kolejowymi i sytuacjami zagrażającymi życiu

IPRON Consulting dzisiaj to 20 gabinetów  umiejscowionych w największych miastach naszego kraju, stworzonych na potrzeby projektu „Powypadkowego Wsparcia Psychologicznego” dla pracowników, firm działających w narażeniu na sytuacje wymagające wsparcia psychologicznego. Co roku na nasze szkolenia przychodzi ponad 6000 ludzi ucząc się jak efektywnie radzić sobie ze stresem i traumą po wypadkach. Pod stałą opieką naszego projektu obecnie znajduje się ponad 30000 ludzi pracujących w narażeniu na psychologiczne następstwa wypadków.