Integracja

Integracja to nie tylko zabawa

W brew obiegowej opinii integracja to nie tylko zabawa. Nasza firma jako jedna z niewielu tworzy imprezy które oprócz tego, że bawią to uczą umiejętności współdziałania w zespole. 

Szkolenia w formie outdoor prowadzone przez IPRON Consulting mają na celu zwiększenie atrakcyjności treści poruszanych podczas szkolenia. Przy tematach dotyczących budowania zespołu gdzie wszelkie działania i ćwiczenia nakierowane są na pracę zespołową, komunikację wewnątrz zespołu i wzmocnienie więzi/relacji pomiędzy uczestnikami. Zajęcia tego typu pozwalają na wprowadzenie nowych elementów aktywizujących grupę. Atrakcyjność zadań wpływa na poziom emocji i zaangażowanie w grupie, im wyższy ich poziom tym większa praca na nieświadomym emocjonalnym poziomie i tym mniejszy na poziomie racjonalnym. Dzięki takiej sytuacji widoczne jest, jak ludzie faktycznie się zachowują, reagują i funkcjonują w sytuacjach dużego napięcia a nie jak myślą, że powinni działać lub jak wypada się zachowywać. Sytuacje wywołujące dużo emocji pozwalają na uwidocznienie procesów grupowych, które w sytuacjach kontrolowanych nigdy nie zostaną pokazane, a są sednem tematu dotyczącego budowania zespołu. Trener obserwujący poszczególne sytuacje, dzięki obserwacji może na konkretnym namacalnym przykładzie uwidocznić procesy i schematy działania. Dzięki nim możliwa jest zmiana w zespole i przyswojenie nowych prawidłowych nawyków działania.