Badania i dostosowanie projektu do potrzeb

Wstępne działanie mające za zadanie rozpoznanie potrzeby i formy wsparcia PWP najbardziej odpowiedniego dla działania danej firmy. Zadanie to zakłada między innymi: 

Badanie potrzeb – wykonanie badań za pomocą baterii testów psychologicznych, ankiet, obserwacji uczestniczących oraz wywiadów w kontekście potrzeb         rozwojowych zawartych w projekcie i doboru odpowiednich metod wsparcia Psychologicznego jest początkiem dopasowania projektu do potrzeb danej firmy. 

Konsultacje Projektowe – mające na celu dopasowanie projektu do warunków brzegowych pracowników danej firmy stworzenie otoczenia przyjaznego do wprowadzenia projektu (zarząd danej spółki, środowisko  pracowników)

Opracowanie planu działania – stworzenie planu projektu uwzględniającego potrzeby określone we wcześniejszym działaniu. Opracowanie metod wsparcia, rodzajów warsztatów, dobór kadry merytorycznej, opracowanie form pracy i terminów poszczególnych działań, dopasowanie projektu do warunków działania firmy.