Indywidualne Wsparcie Psychologiczne

TZW serce projektu, które stanowi esencję pomocy psychologicznej. Zadanie które jest na kierowane na indywidualną i konkretną pomoc w pracy 1 na 1 z klientem. 

Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe – działanie mające na celu wsparcie psychologiczne ofiar podczas pierwszych godzin po wypadku. W okresie teoretycznie najtrudniejszym i najważniejszym w kontekście pomocy psychologicznej. Działanie ma na celu stworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania), który określi dalszą pomoc w zależności od potrzeb danej osoby. 

Indywidualny Coaching Antystresowy – Program prowadzony metodami HeartMath®  na opatentowanych technikach tej firmy, które są stosowane między innymi w pracy z żołnierzami USA i pracownikami NASA. Coaching Antystresowy ma na celu przepracowanie i naukę technik pomagających w radzeniu sobie ze stresem w odniesieniu do przebytej sytuacji.