Wykłady i szkolenia

Zadanie zwiększające świadomość zarówno grupy która ma zostać objęta wsparciem jak i ich przełożonych, którzy kreują atmosferę sprzyjającą do funkcjonowania w projekcie. 

Szkolenia wstępne (Kadra Kierownicza) – zadanie dedykowane przede wszystkim dla osób na stanowiskach kierowniczych, administracyjnych odpowiedzialnych za kierowanie i tworzenie zadań  pracy i kreowanie środowiska pracy 

Wykłady/szkolenia tematyczne –zadanie dedykowane bezpośrednio do grupy pracowników objętych projektem mające na celu zmniejszenie barier dotyczących Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego

Warsztaty antystresowe (lub inne wynikające z rozpoznanych potrzeb) – mają na celu zwiększenie umiejętności psychologicznych, świadomości własnych reakcji fizjologicznych i psychologicznych jako pierwszy etap budowania odporności psychicznej. Dzięki temu zadaniu jesteśmy wstanie zwiększyć odporność na stres podczas wypadków i prowadzenia pociągów i zmniejszyć ryzyko wystąpienia ASD i PTSD.