Budowanie i działanie w zespole

To co odróżnia zespół od grupy to cel do którego dążą wszyscy jej członkowie. Moment w którym grupa przekształca się w zespół to moment w którym jej poszczególni członkowie uświadamiają i definiują swój wspólny cel jako zespołu. Efektywnie działający zespół to zespół który przede wszystkim w jasny sposób określił swoje cele i drogę realizacji swoich założonych celów. Często efektywność działania zespołu to jedynie wypadkowa efektywności jej poszczególnych członków, która niekiedy jest mniejsza niż gdyby te osoby działały poza zespołem. Prawdziwa umiejętność budowania i działania w zespole to umiejętność która pozwala nam na zwiększenie potencjału poprzez działanie w nim a nie poza nim.

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się: 
  • Jak wyznaczać cele zespołu i utożsamiać je z celami indywidualnymi
  • Jak budować zespół i dobierać jego członków w kontekście wyznaczonych celów
  • Jak zwiększać efektywność pracy zespołu 
  • Jak  zarządzać procesem grupowym i wykorzystywać jego ptencjał
  • Jak rozpoznawać role grupowe i wykorzystywać je do realizacji celu zespołu