Budowanie relacji opartych o asertywność

Często asertywność jest wymieniana jako cecha która ułatwia nam funkcjonowanie w społeczeństwie i w pracy. Natura ludzka w swojej generalnej dobroci i chęci obcowania i akceptacji w grupie powoduje, że jesteśmy często w stanie  wykonywać więcej niż sami byśmy chcieli. Zdarza się tak pomimo tego że brakuje nam czasu dla siebie lub chcieli byśmy poświęcić go na rzeczy ważne dla nas. Pomimo jego braku wykonujemy coś dla innych. Często w duchu obiecujemy sobie, że następnym razem staniemy się bardziej asertywni nauczymy się odmawiać, nauczymy się sztuki mówienia „NIE”. Gdy już dochodzi do takiej sytuacji by zdobyć się na ten krok robimy to w sposób agresywny lub krzywdzący dla 2 strony. Granica pomiędzy byciem asertywnym a byciem egoistą się zaciera powodując, że odczuwamy wewnętrzny dyskomfort. Szkolenie to pokaże ci drogę w której asertywność będzie jednym z narzędzi do budowania satysfakcjonujących dla Ciebie i innych relacji. 

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się: 
  • Jak budować relacje oparte o postawy asertywne
  • Jak rozpoznawać własne potrzeby i komunikować je innym
  • Jak wyznaczać granicę pomiędzy tym co ja potrzebuję a czego potrzebują ode mnie inni
  • Jak odmawiać tak by nie krzywdzić innych
  • Jak odróżniać postawę asertywną od postawy egoistycznej
  • Jak budować zdrowy bilans pomiędzy empatią a asertywnością