Umiejętność funkcjonowania w grupie

Często widzimy ludzi, którzy odnoszą sukces zawodowy i przychodzi im to z taką łatwością jakby był on jedynie kwestią czasu a nie umiejętności i ciężkiej pracy. Często zazdrościmy znajomym przyjaciołom dla których działanie w grupie jest czymś naturalnym i swobodnym. Pomimo tego, że od zawsze przebywamy w grupach i obcujemy z innymi ludźmi to nie każdy z nas wie i jest świadomy tego jak robić to tak by osiągać w niej sukces i budować swoją pozycję. To co determinuje nasz rozwój zawodowy i umacnia naszą pozycję to umiejętność dopasowywania się i funkcjonowania w grupie w taki sposób by wykorzystywać jej wewnętrzne zasoby do realizacji celów własnych i celów grupowych. 

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się: 
  • Jak funkcjonować w grupie
  • Jak budować satysfakcjonujące relacje w grupie
  • Jak budować i umacniać swoją pozycję w grupie
  • Jak budować i wykorzystywać swoje zasoby funkcjonując w grupie
  • Jak rozpoznawać i przyjmować odpowiednie role grupowe
  • Jak wykorzystywać potencjał grupy do realizacji celów własnych i grupowych