Budowanie relacji z klientem

Wielu ekspertów zajmujących się sprzedażą uważa, że jedyna właściwa droga sprzedaży prowadzi przez budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy klientem a sprzedawcą. Prawidłowo stworzona relacja jest źródłem wielu sukcesów dla obu stron. U początków tego procesu należy położyć  przede wszystkim chęć rozpoznania i odpowiedzenia na potrzeby jakie ma klient opierając to o szczerość i chęć zrozumienia istotnych interesów drugiej strony. W ten sposób budujemy relacje oparte na partnerstwie, w których zysk choć jest na drugim planie to przez swój długofalowy skutek daję nam o wiele większe korzyści. 

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się: 
  • Jak budować długofalowe relacje z klientem
  • W jaki sposób rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby klientów
  • Rozpoznawać typologie klienta i działać zgodnie z nią
  • Jak kształtować relacje pro-klienckie