Budowanie kompetencji przywódczych - cechy efektywnego lidera wbrew opinii większości można w sobie wykształcić. Innymi słowy możemy nauczyć się wykorzystywać zasoby, których istnienie nie podejrzewalibyśmy siebie samych. Ta wspaniała perspektywa poszerza nasz horyzont działań.