Zarządzanie konfliktem

Pierwszy etap rozwoju zespołu - konflikt jest tą częścią życia grupy, bez której nie wytworzy ona specyficznego dla siebie zespołu obowiązujących norm. Wystąpienie sytuacji konfliktowej daje nam zatem doskonałą okazję do przyjrzenia się grupie i przedefiniowania niektórych jej składników. Jest to ten element, którego należy wypatrywać z niecierpliwością.