Zarządzanie zespołem

Prowadzenie zespołu w dzisiejszej bardzo zmiennej rzeczywistości wymaga od lidera czujności i umiejętności szybkiego reagowania. Reakcja bowiem skierowana jest nie tylko na zewnątrz i dotyczy wykorzystywania szans ale głównie do wewnątrz zespołu aby przygotować pracowników na zmiany oraz pomóc im osiągać pełnię swojego potencjału.