Konsultacje i kompleksowe opracowania IPR

Niepełnosprawność jest często mechanizmem blokującym prawidłowe funkcjonowanie w pracy. Sztuka pokonania własnej niesprawności, jest wielką umiejętnością a jeszcze większą sztuką jest umiejętność wykonywania pracy zawodowej mimo niesprawności. Dzięki ustawowym zapisom właściciele Zakładów Pracy Chronionej ZPChr mają narzędzie inwestowania w materialne i pozamaterialne zasoby firmy, jakim jest Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZFRON. W dobie ciągłych zmian przepisów i rozporządzeń wiemy jak niezmiernie ważna jest pewność, że podejmowane działania są zgodne z aktualnymi przepisami.

Środki przeznaczone na ten cel, stanowiące nie mniej niż 15 % odpisów z podatków jakich może dokonać przedsiębiorca prowadzący Zakład Pracy Chronionej. Jest to fundusz służący realizacji potrzeb zarówno pracowników niepełnosprawnych jak i przedsiębiorcy, który chce stworzyć odpowiednie warunki do pracy i rozwoju zawodowego swoich pracowników. Dzięki dobrze przemyślanemu i zrealizowanemu Programowi Rehabilitacji korzyść czerpie zarówno osoba niepełnosprawna jak i pracodawca. Ten pierwszy osiągnął stabilizację zawodową i wykonuje pracę, która nie pogłębia jego niepełnosprawności, a ten drugi ma lojalnego, efektywnego pracownika.

Na podstawie doświadczeń klikunastu ostatnich lat, w których funkcjonują Indywidualne Programy Rehabilitacji można z całą stanowczością stwierdzić, że zadowolenie pracodawców i pracowników jest motorem do dalszego działania mającego na celu rozwój firmy i rozwój zawodowy pracowników. Dzięki realizacjom działań w ramach IPRów, pracodawcy widzą w osobach niepełnosprawnych świetnych fachowców, wydajnych, zaangażowanych pracowników a niepełnosprawność przestaje mieć znaczenie.