Dorota Niklas

  • Licencjonowany doradca zawodowy
  • Specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wykształcenie:

mgr pedagogiki opiekuńczej

Absolwentka studiów podyplomowych: Administracji i Zarządzania, Pedagogiki Rewalidacyjnej, Doradztwa Zawodowego, Psychologii w zarządzaniu.

Absolwentka szkoły trenerów METRUM w trakcie realizacji procedur niezbędnych do uzyskania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Kwalifikacje:

Doradca zawodowy - licencja D/wup/25/2005/02

Zaświadczenie MPiPS Nr II/1038/2002 uprawniające do orzekania jako doradca zawodowy/pedagog w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Instruktor praktycznej nauki zawodu dla osób niepełnosprawnych

Asystent rehabilitacyjno-socjalny

Odbyła cykl szkoleń unijnych tj. planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, inwestycja w kadry

Doświadczenia zawodowe:

Od 1995

WUP - WOZiRON specjalista ds. szkoleń i przekwalifikowań osób niepełnosprawnych

Od 1997

Uczestniczyła w tworzeniu procedur i wdrażała nowy system orzecznictwa pozarentowego, prowadziła szkolenia dla doradców zawodowych orzekających w zespołach ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, na terenie kraju.

Od 2003

Pracuje w dużej firmie ze statusem ZPChr jako specjalista ds. rehabilitacji - zarządza ZFRON i konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współpracuje jako konsultant ds. wydatkowania ZFRON i IPRON z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne na terenie całego kraju

Obecnie

Od kilku lat prowadzi szkolenia dla osób niepełnosprawnych a także przeprowadza szkolenia na zlecenie Krajowej Izby Rehabilitacyjno-Gospodarczej i Info-Bazy sp. z o.o (portal wspierający zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne i osób niepełnosprawnych)

Przeprowadza audyty dot. prawidłowości wydatkowania środków ZFRON i realizacji IPR

Tworzy programy autorskie szkoleń i przeprowadza szkolenia na zlecenie indywidualnych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych